top of page

Välkommen till mig

Jag erbjuder utbildning och handledning riktat mot våldsproblematik samt empatitrötthet.

Jag har jobbat som sjuksköterska med  specialitet inom forensisk omvårdnad under närmare 20 år. Denna kunskap ledde mig senare till arbetet som handledare på Brottsofferjouren Åland.
Idag föreläser och utbildar jag inom ämnen som Våld i Nära Relationer, Forensisk omvårdnad och hur man i sitt yrke kan förebygga och hantera empatitrötthet genom kunskap och handledning. Som utbildad arbetshandledare (STOry) brinner jag för att för stöda och utveckla grupper och individer.

Image by Nik

Ann Kvarnström erbjuder följande:

Handledning, utbildning och föreläsningar, på plats eller digitalt.

Friendship

Handledning

Handledningen är en viktig byggsten för personer som jobbar inom människonära och hjälpande yrken.  Om man i sitt yrke möter personer utsatta för våld eller som själva jobbar inom ett riskfyllt yrke eller om du själv blir utsatt för våld eller trakasserier på din arbetsplats är handledning livsviktigt. 

Inom handledningen får man en möjlighet att fördjupa och utveckla sin yrkesroll samt att reflektera över hur man själv skall orka med. Med handledning får du verktyg och fördjupad kunskap för att förebygga empatitrötthet och ohälsa. 

Med handledning kan man ofta stärka sin yrkesroll och utvecklas så att man kan hitta nya vägar till ett fördjupat och tryggt arbetssätt genom reflektion och kunskap.


psychotherapy-7393379_1280.webp

Forensisk omvårdnad

Specialistkunskaper som ryms inom forensisk omvårdnad innefattar att vara vaksam samt att ha kunskap på tecken av våld och övergrepp. Hur man bemöter ett brottsoffer eller en närstående är av stor vikt för det fortsatta förtroendet och här får du kunskap om hur du ställer frågan om utsatthet samt hur du tar hand om svaret. 

Viktigt är även kunskapen om hur man säkrar och dokumenterar spår/bevis på ett rättssäkert sätt så att de håller i en eventuell rättslig process men även vilka lagar som gäller. 

Här skräddarsyr vi utbildningen utifrån ditt behov. Allt från hur man kan ställa frågan om våld till fotografering av skador och upprättande av rutiner och PM. 

möte

Utbildning

Trygga arbetsplatser är idag en framgångsfaktor.

Att leva i ett våldsamt förhållande eller att på sin arbetsplats uppleva sexuella trakasserier eller osakligt bemötande påverkar negativt ens arbetsdag och man gör ett sämre jobb. Att erbjuda en trygg arbetsplats genom utbildning och ett aktivt arbetssätt mot dessa faktorer är framgångsrikt för företaget. 


Behöver din arbetsplats hjälp med att organisera och strukturera arbetet med våld i nära relationer?

Önskar ni mer kunskap om vad våld är, hur det kan yttra sig samt hur man kan upptäcka om någon far illa?

Behöver ni kunskap om spårsäkring av brottsoffer/förövare så att bevisen håller i en rättsprocess? 

Tveka inte då att höra av er för ytterligare information så hjälps vi åt att anpassa ert behov av kunskap.

Kontakt

Jag träffas gärna ute på ditt företag på Åland, i Finland samt Sverige eller så ses vi på ett digitalt möte individuellt eller i grupp.

+358 4573443899

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page