top of page

Välkommen till mig

Jag erbjuder utbildning samt handledning riktat mot våldsproblematik samt första hjälpen.

Jag har jobbat som sjuksköterska inom akutsjukvården i närmare 20 år och har nu under de senaste åren jobbat som handledare på Brottsofferjouren Åland samt föreläst och utbildat inom ämnen som Våld i Nära Relationer, Forensisk omvårdnad samt tecken på om ett barn far illa bl.a på Högskolan på Åland. Under det senaste året har jag även utbildat mig till arbetshandledare för att bättre kunna stöda och utveckla grupper och individer som i sitt arbete kommer i kontakt med våldsproblematik.

förstoringsglas.jpg
Hem: Welcome

Ann Kvarnström erbjuder följande:

Handledning, utbildning och första hjälpen, på plats eller digitalt.

Friendship

Handledning

Handledningen kan vara en viktig del för dom som i sitt yrke möter personer utsatta för våld eller som själva jobbar inom ett riskfyllt yrke eller om du själv blir utsatt för våld eller trakasserier på din arbetsplats. 

Inom handledningen får man en möjlighet att fördjupa och utveckla sitt arbete kopplat till våldsproblematiken samt att reflektera över hur man själv kan orka med. Du kan även få verktyg att hantera din egen utsatta situation. 

Med handledning kan man ofta stärka sin yrkesroll och utvecklas så att man kan hitta nya vägar till ett fördjupat och tryggt arbetssätt genom reflektion och kunskap.


Stetoskop på Cardiogram

Forensisk omvårdnad

Specialistkunskaper som ryms inom forensisk omvårdnad innefattar att vara vaksam samt att ha kunskap på tecken av våld och övergrepp. Hur man bemöter ett brottsoffer eller en närstående är av stor vikt för det fortsatta förtroendet och här får du kunskap om hur du ställer frågan om utsatthet samt hur du tar hand om svaret. 

Viktigt är även kunskapen om hur man säkrar och dokumenterar spår/bevis på ett rättssäkert sätt så att de håller i en eventuell rättslig process men även vilka lagar som gäller. Viktigt är också att samverka med polis, rättsväsende, socialtjänst och andra professioner/myndigheter eller ideella organisationer.

Business Conference

Utbildning

Behöver din arbetsplats hjälp med att organisera och strukturera arbetet med våld i nära relationer?
Önskar ni mer kunskap om vad våld är, hur det kan yttra sig samt hur man kan upptäcka om någon far illa?
Behöver ni kunskap om spårsäkring av brottsoffer/förövare så att bevisen håller i en rättsprocess? 
Tveka inte då att höra av er för ytterligare information så hjälps vi åt att anpassa ert behov av kunskap.

heart-små.jpg

Kurser inom Första Hjälpen och krishantering

Vad kan du göra om någon får ett hjärtstopp eller ett luftvägsstopp? Hur stoppar du en stor blödning eller tar hand om en brännskada? Hur kan du känna igen olika sjukdomsattacker? 

Om något av detta händer  på din arbetsplats kan krishantering och psykisk första hjälpen behövas. Här får ni lära er hur ni kan hantera svåra situationer på ett lugnt och tryggt sätt tillsammans. 

Detta och mycket mer kan du lära dig om du går en kurs i fysisk och/eller psykisk första hjälp. Kurserna kan med fördel anpassas efter just ditt företags behov. Kurserna är intygsberättigade från Röda Korset. 

Om kurstillfället behöver avbokas bör detta göras senast 7 dagar innan kursstart, i annat fall så debiteras 50 % av kurskostnaden. 

Hem: Services

Kontakt

Jag träffas gärna ute på ditt företag på Åland, i Finland samt Sverige eller så ses vi på ett digitalt möte individuellt eller i grupp.

+358 (18) 532201

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
Ann stå.jpeg
Hem: Contact
bottom of page